Sukces Twojego dziecka

„Prawdziwy sukces przychodzi bez wysiłku, łatwo i szybko. (..) Kiedy sukces wypływa z wnętrza, nie wymaga niczego z zewnątrz.” – to słowa Davida Hawkinsa z jego ostatnio wydanej książki „Sukces jest dla ciebie” i w moim odczuciu warto te zdania mówić naszym dzieciom, by już od najmłodszych lat w pełni odczuwały czym dla nich może być sukces. Z tym że, aby one mogły uczuć się wewnętrznego spojrzenia na sukces, potrzebują wsparcia dorosłych, którzy sami uwolnili się od pogoni za zewnętrznymi symptomami sukcesu.

 

Wewnętrzny a zewnętrzny sukces

Czasami można wpaść w pułapkę myślenia, że tylko pieniądze świadczą o naszym sukcesie, ile jest wpływów na koncie, jak duże posiadamy mieszkanie lub ile samochodów stoi na posesji. Z domu wynieśliśmy wiele przekonań na temat pieniędzy i sukcesu, które bardzo często są utożsamiane synonimicznie. „Ludzie sukcesu, są nieszczęśliwi”, „Bogacze to złodzieje”, „Pierwszy milion trzeba ukraść”, „Sukces jest tylko dla wybranych” i w tym miejscu – każdy może znaleźć własne przekonanie pojawiające się jako pierwsze. To znak, że gdzieś w nas energia została zablokowana, utrudniając nam dostrzeganie tego, co prowadzi do sukcesu.

„Jeżeli naszym celem jest zarabianie pieniędzy, nie mamy klucza do sukcesu. Pieniądze w istocie są substytutem satysfakcji, jaką ludziom sukcesu przynosi powodzenie w każdej pracy i w każdym działaniu.” Płynie stąd wniosek, że pieniądze są czynnikiem zewnętrznym i stanowią wynik pracy, jej efekt, a nie są celem samym w sobie.

 

Sukces przychodzi od razu

Uczenie dzieci, że tylko dzięki pieniądzom są w stanie zrealizować swoje cele lub marzenia, a finalnie zobaczą ten „wielki sukces”, zamyka ich na odkrywanie samego procesu działania. Bo może się okazać, że robienie małych kroków już stanowi sukces lub coś, co na drodze do niego jest ważne, „ponieważ sukces przychodzi od razu” – jak wskazuje Hawkins.  Sukces jest zauważalny natychmiast, ponieważ tylko my sami, jesteśmy w stanie stwierdzić, co dla nas ma największą wartość. Nasza świadomość oraz kontakt z samym sobą jest gwarancją, by być pewnym, że „to jest właśnie to”.

 

Serce sukcesu

Sukces jest wyrazem naszej wewnętrznej mocy. Tego, co w nas najlepsze i najpiękniejsze. A wszystko to mieści się w naszych sercach, a nie w głowach. I to miał na myśli Hawkins pisząc, że „sukces płynie z wewnątrz” – z naszego serca. Wszystko to, co zewnętrzne, to nasze myśli, przekonania, atrybuty, pozory czy wyobrażenia. Sukces przychodzi bez wysiłku, łatwo i szybko, kiedy towarzyszy nam „cieszenie się z tego, co się robi.” Czysta satysfakcja z naszej pracy, której nie można zmierzyć zawartością portfela czy wielkością mieszkania.

 

Kim jesteś?

Wielokrotnie mierzymy się z tym, że chcielibyśmy osiągnąć sukces, ale on wciąż nie przychodzi, bo w naszych wyobrażeniach znajduje się bardzo daleko i jednocześnie chcemy, by nasze dzieci miały jak najlepiej i same potrafiły osiągnąć sukces. Więc jaką dajemy lekcję naszym dzieciom?

„Sukces nie jest czymś, co posiadamy, ani czymś, co robimy. Wynika po prostu z tego jacy jesteśmy. W związku z tym należy go szukać wewnątrz siebie, a nie w świecie zewnętrznym. (..) Wszyscy szukają go na zewnątrz, starając się manipulować światem, choć tak naprawdę nie wiedzą, gdzie powinni szukać. Nasze życie i osiągnięcia tak naprawdę wynikają z tego, kim jesteśmy.” – David R. Hawkins „Sukces jest dla Ciebie”

 

Agnieszka Dotala, niania VIP