Oświeceni duchowi nauczyciele

WPŁYW NA CYWILIZACJĘ

Oświeceni duchowi nauczyciele, choć pojawiali się rzadko, mieli w historii wielki wpływ na cywilizację, a ich nauki silnie oddziaływały na wszystkie klasy społeczne, czy otwarcie to przyznano, czy nie. We współczesnym świecie wyłonił się na przykład wzorzec instytucjonalizacji i przyswajania korzyści płynących
z duchowej prawdy przez podstawowe struktury społeczeństwa wraz z późniejszym wypieraniem się i negowaniem uznania dla źródeł tych inspiracji poprzez proces sekularyzacji.

PRAWDA I ŚRODKI JEJ OSIĄGNIĘCIA

Każdy musi sam zdecydować, co uznaje za ostateczną prawdę, według której żyje. Pokazują to nawet przykłady zagorzałych ateistów. We współczesnym świecie odróżnienie iluzorycznego dobra od prawdziwego może nastąpić od razu dzięki pojawieniu się nauki o świadomości, wedle której oddziela się iluzje i percepcje ego od potwierdzalnej istoty prawdy, podobnie jak wyłonienie się metalurgii umożliwiło odróżnienie złota głupców od autentycznego kruszcu, a testy DNA – ustalanie tożsamości. Niezależnie od tego, że ludzki umysł jest podatny na błędy, ceni on jednak to, co uznaje za prawdę i poszukuje zarówno jej samej, jak i środków do jej osiągnięcia. To samo podejście widoczne jest w szczerości skrajnie materialistycznego naukowca, który w ten sposób poświęca się służbie dla intelektu, jakby był on jedynym
źródłem prawdy.

WIELCY NAUCZYCIELE

Oświeceni nauczyciele nie tylko nauczają o prawdzie, ale emanuje od nich potężne pole inspiracji, oddania i współczucia, które obejmuje wszystko i podnosi pole energii ludzkości. Bez pojawienia się tej ogromnej, duchowej energii boskości ewolucja ludzkiej świadomości zatrzymałaby się na poziomie 200, co uniemożliwiłoby dalszy rozwój i podążanie w stronę stanu oświecenia, który odzwierciedla ostateczny możliwy do osiągnięcia potencjał. Dlatego Jezus Chrystus oznajmił, że jednocześnie jest „synem człowieczym” i „synem Boga” dzięki inkarnacji boskości. Kriszna reprezentował prawdę najwyższego nauczyciela, zaś Budda nauczał, że ostateczny stan jest poza wszelkim nazewnictwem. Obecnie można zweryfikować te prawdy dzięki wykorzystaniu kalibracji poziomów świadomości, co potwierdza, że awatarowie na poziomie świadomości 1000 odzwierciedlają najwyższy możliwy poziom osiągalny dla człowieka. Dlatego też szacunek dla wielkich nauczycieli historii jest oparty nie tylko na mitach, ale na
sprawdzalnych faktach. Nawet sama metoda kalibracji świadomości powstała w wyniku poświęcenia się przez ludzi poszukiwaniu prawdy i dała możliwości rozróżniania przekraczające zdolności
nawet najbardziej wykształconych intelektów (na przykład Newton, Freud i Einstein kalibrują na 499).

Fragment z książki PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI