Jak sobie poradzić z przykrymi emocjami i bolesną przeszłością?

Największym problemem ludzi jest to, że boją się oni cierpienia i automatycznie wypierają wszystkie negatywne emocje. Te zaś, nie wyrażone, kumulują się w świadomości i wpływają na percepcję.

Żeby uwolnić się od przykrych emocji, a tym samym poprawić swoje zdrowie, trzeba rozszerzać swoją świadomość – wspinać się na wyższe poziomy uważności. Według Hawkinsa podróż po poziomach jest prostsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje!


Wystarczy 5 kroków… Spróbuj:

  1. Określ, o jaką przykrą sytuację chodzi. Kiedy już wiesz – skup się wyłącznie na odczuwaniu emocji. Myśli nie mają sensu, bowiem są one narzędziem percepcji, która jest zdeterminowana przez dane pole energii. Dlatego wszystkie racjonalne obrazy i interpretacje trzeba odsunąć i…  wczuć się w uczucia.
  2. Kiedy to uczynisz, to zauważysz „na własnej skórze” prawdziwość twierdzenia, że świadomość jest skorelowana z fizycznością. Energia bowiem zacznie umieszczać się w różnych częściach ciała. Twoim zadaniem jest pozwolić jej być i nie starać się jej tłumić.
  3. Po pewnym czasie zaczniesz doświadczać energii coraz słabiej, aż w końcu zniknie w ogóle. Oznacza to, że została ona uwolniona. Od tego momentu przykra sytuacja nie powinna już wpływać negatywnie na twoje życie.
  4. Jeżeli jednak wciąż odczuwasz przykre emocje w związku z daną sytuacją, to warto zastosować ćwiczenie jeszcze kilka razy – aż do skutku. Po każdym poprawnym wykonaniu techniki zauważysz zmiany.
  5. Efektem końcowym jest przejście z poziomu niższego na wyższy. Objawia się tym, że emocja, którą odczuwałeś w kontekście jednego wydarzenia, nie jest już tak mocna nie tylko w podobnych sytuacjach, ale również w całym twoim życiu.

Ćwiczenie to jest proste, choć na początku niekoniecznie łatwe, bo możemy nie być przyzwyczajeni do tak intensywnego doznawania emocji oraz do nieprzywiązywania się do myśli.

Efekt korzystania z tej metody można szczegółowo sprawdzić testem kinezjologicznym, który bardzo dokładnie został opisany w Sile czy mocy. Samej zaś technice Hawkins poświęcił dwie książki: Technika uwalniania i Przywracanie zdrowia.

Julian Strzałkowski