Technika uwalniania

strona informacyjna wydawnictwa Virgo

Oświeceni duchowi nauczyciele

WPŁYW NA CYWILIZACJĘ

Oświeceni duchowi nauczyciele, choć pojawiali się rzadko, mieli w historii wielki wpływ na cywilizację, a ich nauki silnie oddziaływały na wszystkie klasy społeczne, czy otwarcie to przyznano, czy nie. We współczesnym świecie wyłonił się na przykład wzorzec instytucjonalizacji i przyswajania korzyści płynących
z duchowej prawdy przez podstawowe struktury społeczeństwa wraz z późniejszym wypieraniem się i negowaniem uznania dla źródeł tych inspiracji poprzez proces sekularyzacji.

PRAWDA I ŚRODKI JEJ OSIĄGNIĘCIA

Każdy musi sam zdecydować, co uznaje za ostateczną prawdę, według której żyje. Pokazują to nawet przykłady zagorzałych ateistów. We współczesnym świecie odróżnienie iluzorycznego dobra od prawdziwego może nastąpić od razu dzięki pojawieniu się nauki o świadomości, wedle której oddziela się iluzje i percepcje ego od potwierdzalnej istoty prawdy, podobnie jak wyłonienie się metalurgii umożliwiło odróżnienie złota głupców od autentycznego kruszcu, a testy DNA – ustalanie tożsamości. Niezależnie od tego, że ludzki umysł jest podatny na błędy, ceni on jednak to, co uznaje za prawdę i poszukuje zarówno jej samej, jak i środków do jej osiągnięcia. To samo podejście widoczne jest w szczerości skrajnie materialistycznego naukowca, który w ten sposób poświęca się służbie dla intelektu, jakby był on jedynym
źródłem prawdy.

WIELCY NAUCZYCIELE

Oświeceni nauczyciele nie tylko nauczają o prawdzie, ale emanuje od nich potężne pole inspiracji, oddania i współczucia, które obejmuje wszystko i podnosi pole energii ludzkości. Bez pojawienia się tej ogromnej, duchowej energii boskości ewolucja ludzkiej świadomości zatrzymałaby się na poziomie 200, co uniemożliwiłoby dalszy rozwój i podążanie w stronę stanu oświecenia, który odzwierciedla ostateczny możliwy do osiągnięcia potencjał. Dlatego Jezus Chrystus oznajmił, że jednocześnie jest „synem człowieczym” i „synem Boga” dzięki inkarnacji boskości. Kriszna reprezentował prawdę najwyższego nauczyciela, zaś Budda nauczał, że ostateczny stan jest poza wszelkim nazewnictwem. Obecnie można zweryfikować te prawdy dzięki wykorzystaniu kalibracji poziomów świadomości, co potwierdza, że awatarowie na poziomie świadomości 1000 odzwierciedlają najwyższy możliwy poziom osiągalny dla człowieka. Dlatego też szacunek dla wielkich nauczycieli historii jest oparty nie tylko na mitach, ale na
sprawdzalnych faktach. Nawet sama metoda kalibracji świadomości powstała w wyniku poświęcenia się przez ludzi poszukiwaniu prawdy i dała możliwości rozróżniania przekraczające zdolności
nawet najbardziej wykształconych intelektów (na przykład Newton, Freud i Einstein kalibrują na 499).

Fragment z książki PRZEKRACZANIE POZIOMÓW ŚWIADOMOŚCI

Rzeczywistość wolności i szczęścia

Tak samo jak wszystko, co jest destrukcyjne, ma wspólne źródło, tak też wolność, sukces, zdrowie i spokój mają wspólne źródło, którym jest źródło duchowej prawdy i uczciwości.

Potencjalnie każdy może być wolny. Jest to tylko kwestia decyzji, żeby podążać ścieżką prowadzącą do prawdy tak dalece, żeby móc odkryć ją jako rozpoznawalną, znaną i potwierdzalną. Zamiast zazdrościć sukcesu albo nienawidzić go, ludzie odnoszący prawdziwy sukces naśladują go, kopiują, utożsamiają się z nim i rozwijają wzorce. Wzięcie odpowiedzialności za własne działania i ich konsekwencje samo w sobie jest niezwykle potężne i niemal natychmiast podnosi skalibrowany poziom świadomości ponad 200.

Niezwykle ważnym zrozumieniem, które wszyscy duchowo dojrzali ludzie uzyskują w trakcie swojego rozwoju, jest widzenie własnej osobistej świadomości jako decydującego czynnika, który determinuje wszystko, co zdarza się w ich życiu.

Inną praktyczną zasadą, której rozpoznanie skutkuje większym szacunkiem dla aksjomatów ego, jest to, że umysł świadomie lub nieświadomie manifestuje to, co utrzymywane jest w umyśle. Rzeczą bardzo pomocną jest zrozumienie, że w rzeczywistości czekolada nie jest wrogiem ani przeciwieństwem wanilii, ale stanowi jedynie alternatywną opcję. Dobrze jest również zrozumieć, że infantylne ego, które potajemnie kryje się wewnątrz, jest niezwykle ubogie, nieustannie żywi nadzieję na pochwałę i zysk, obsesyjnie chce mieć ‘rację’ i żywi krzywdy, urazy, niesprawiedliwości i żale. Trzeba trochę zastanowienia, żeby zobaczyć, że ego otrzymuje wiele energii i korzyści z negatywnych aksjomatów ego i że duchowa ewolucja bardzo przyspiesza dzięki gotowości do zrezygnowania z tych wątpliwych rezultatów w zamian za prawdziwe zyski.

Fragment książki dr Davida R. Hawkinsa „PRAWDA CZY FAŁSZ”.

 

Wolność słowa

Kluczowe znaczenie dla problemu odróżnienia prawdy od fałszu ma zasada „wolności słowa”; stała się ona ikoną, która niestety zastąpiła prawdę jako ideał. Wolność słowa sama w sobie jest obosiecznym mieczem, którego użyteczność, podobnie jak dynamitu, zależy od intencji. Tak więc może ona prowadzić do ocalenia i postępu albo alternatywnie do złośliwości i zniszczenia.

Podczas gdy przeciętny Amerykanin naiwnie zakłada, że „wolność słowa” jest bastionem wolności obywatelskiej, prawda jest dokładnie odwrotna – jest ona również najpoważniejszym zagrożeniem dla wolności (np. Adolf Hitler głosił, że celem Trzeciej Rzeszy jest „stworzenie lepszego świata”; Karol Marks wzywał lud, żeby „zerwał swoje kajdany” itd.). Zatem to nie sama „wolność słowa” jest osławionym dawcą wolności, ale cel, któremu służy, np. obosieczny miecz. Chociaż może być bastionem wolności, może też być areną nieuczciwości i katastrof, które są rezultatem fałszu. Zauważ, że mądrość kalibruje znacznie wyżej niż wolność słowa.

 

ŚLEPA WIARA

Uczciwi ludzie żywią naiwne przekonanie, że osoby publiczne, gwiazdy i urzędnicy na wysokich stanowiskach nie wypaczyliby celowo prawdy. Mówią: „Oczywiście, można się spodziewać, że oni pozytywnie trochę to podkolorują, ale nie będą celowo oszukiwać społeczeństwa”. Wadą źle ulokowanej wiary jest to, że ciężko jest przezwyciężyć zaprzeczenie. To jest rozczarowujące, więc budzi gniew, który jest także nieprzyjemny dla uczciwych ludzi. Duma również nie dopuszcza świadomości, że zostaliśmy nabrani. Całe populacje wolą iść na śmierć za egocentrycznym maniakiem, niż przyznać, że się myliły. To jest wada ślepej wiary.

Sokrates w 350 roku p.n.e. zauważył bezbronność demokracji, gdy jest deprecjonowana przez nieuczciwe grupy społeczne. Z tego powodu faworyzował oligarchię, w której tylko najrozważniejsi i najmądrzejsi byli mianowani na władców; w przeciwnym razie, egoistyczna retoryka ostatecznie zwycięży i osłabi republikę, stopniowo prowadząc do jej upadku. W czwartym wieku p.n.e. samozadowolenie i samooszukiwanie się zamożnych, wolnych Ateńczyków sprawiło, że zostali pokonani przez Filipa II Macedońskiego. Wolność słowa była drogą do wolności, ale także do zniewolenia i śmierci.

 

„BACZNIE ZWAŻAJ NA PRAWDĘ”

Chociaż szczerość może być przekonująca, może też błądzić. Traktowanie przekonań z pasją nie jest oznaką prawdomówności, ponieważ często jest zasadniczo emocjonalnym brakiem równowagi aksjomatów ego. Częściej wskaźnikiem równowagi jest umiar w wyrażaniu przekonań. Dopóki nie odkryto, jak odróżnić prawdę od fałszu oraz nauki świadomości, przeciętny człowiek zdany był na łaskę dominujących systemów przekonań, wpływu memów, propagandy i ich zdolności przekonywania (MacKay, 1841, 1980). W przeszłości wielu ludzi kierowało się zasadą: „Bacznie zważaj na prawdę”, ponieważ nie było sposobu ustalania, co jest prawdą, a tym bardziej, w jakim stopniu albo w jakim kontekście. W dzisiejszych czasach oczywiste jest, że prawda często jest niemile widziana.


Wszechobecność nieuczciwości w dzisiejszym społeczeństwie w znacznym stopniu jest rezultatem wpływu mediów, które spełniają życzenia kontrowersyjnych członków społeczeństwa, gdyż trafiają one na nagłówki gazet i przyciągają uwagę. Na przykład w dawniejszym USA „New York Times” publikował wyłącznie „Wszystkie wiadomości, które nadają się do druku”, żeby odróżnić się od mniej uczciwego, stronniczego „brukowego dziennikarstwa” i „szmatławców”. Reporterzy oraz radio i telewizja zachowywały powściągliwość, dzięki czemu fale eteru nie były zalewane nieobyczajnym materiałem. W ramówce dla dzieci nie pojawiał się temat seksu, ponieważ uważano, że edukacją seksualną powinni
zajmować się rodzice, a nauczaniem biologii – szkoły.

Wraz ze stopniowym obniżaniem się dopuszczalnych norm przyzwoitości w imię całkowitej wolności, program mediów jest teraz „dostępny dla wszystkich” i przesuwa granice wiarygodności i tolerancji. Drugą skrajnością jest cenzura; a więc problemem jest to, jak wyrażać wolność, jednak zachowując odpowiedzialne i wrażliwe obyczaje.

Fragment książki dr Davida R. Hawkinsa „PRAWDA CZY FAŁSZ”.

Pokora i jej znaczenie w rozwoju i ewolucji

Podobnie jak ewolucja społeczna, wzrost i rozwój wewnętrzy może być niepokojący i burzliwy. Rozróżnienie między faktem i błędnym przekonaniem jest trudne i wymaga zarówno uczciwości, jak i odwagi. Najważniejszą cechą potrzebną do prawdziwego rozwoju i ewolucji jest praktyka i zasada pokory. Znacznie mniej bolesne jest dobrowolne przyjęcie podstawowej postawy pokory niż ściągnięcie jej na siebie jako bolesnej konsekwencji braku umiejętności.

Czytaj więcej

Narcyzm dziecka i (nie)słuszny gniew dorosłego

Gniew zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i bierze się z narcystycznego niespełnienia pragnień. Jego pierwotną podstawę widać w świecie zwierząt, gdzie walka i kłótnie o jedzenie, terytorium i samca/samicę są wrodzone. W bardziej wyrafinowanym dorosłym życiu gniew zostaje przepracowany i dotyczy problemów społecznych, aksjomatów ego, takich jak dobro jako przeciwieństwo zła, niewinność jako przeciwieństwo winy. Gniew dotyczy też niespełnionych oczekiwań.

Czytaj więcej

Miłość i miłowanie jako sposoby bycia w świecie

P: Czym jest miłość? Często wydaje się nieosiągalna.

O: Miłość jest błędnie brana za emocję; tak naprawdę jest stanem świadomości, sposobem bycia w świecie, sposobem widzenia siebie i innych. Miłość do Boga lub natury, a nawet naszych zwierząt toruje drogę duchowej inspiracji. Pragnienie uczynienia innych szczęśliwymi przewyższa egoizm.

Im więcej dajemy miłości, tym bardziej wzrasta nasza zdolność do tego. Dobrą praktyką wstępną jest życzenie innym dobrze w myślach przez cały dzień. Miłość przeradza się w miłowanie, które stopniowo staje się coraz intensywniejsze, nie wybierające i radosne. Nadchodzi czas, kiedy się „zakochujemy” we wszystkim i w każdym, kogo spotykamy.

Czytaj więcej

Jak uwolnić się od cierpienia i osłabić władzę ego?

P: Słyszymy, że ego jest przeszkodą w samorealizacji. Czy mógłbyś to wyjaśnić?

O: W rzeczywistości nie ma czegoś takiego jak ego; ono jest tylko złudzeniem. Jest kompilacją arbitralnych punktów widzenia, które są zaopatrywane przez stany mentalne i zasilane przez uczucia i emocje. Te pragnienia reprezentują przywiązania, które Budda nazywał więzami cierpienia. Kiedy pokora jest całkowita, ego się rozpuszcza. Ono jest zbiorem arbitralnych stanów mentalnych, które nabierają siły z powodu próżności i nawyku. Gdy pozbędziemy się próżności myśli, ono się rozpuści.

Czytaj więcej

O źródle szczęścia oraz pułapce pragnienia i uzależnień

Pragnienie podsycane jest iluzją braku i przekonaniem, że źródło szczęścia znajduje się poza nami, a więc trzeba do niego dążyć lub je zdobyć. Tym samym, znaczenie przedmiotu pragnienia jest zawyżane i przeceniane przez jego symbolikę i aurę tajemniczości. Pragnienie blokuje przyjemność poczucia Jaźni.

Kiedy pragnienie jest zaspokojone, ego przypisuje poczucie radości, które się wtedy pojawia, nabyciu czegoś zewnętrznego. Jednakże, jest to wyraźna iluzja, ponieważ prawdziwym źródłem radości jest to, że blokada doświadczania radości Jaźni została tymczasowo usunięta.

Czytaj więcej

7 DUCHOWYCH ZASAD Davida R. Hawkinsa

 „Sposób” duchowego rozwoju poprzez świadomość jest w istocie nieskomplikowany i prosty. Podstawową właściwością jest postawa, w której nie patrzymy na życie jak na sytuację, z której czerpiemy korzyści, ale jak na możliwość nauki, którą zapewniają nawet najdrobniejsze zdarzenia w życiu. Duchowa postawa sprawia, że jesteśmy przyjacielscy, dobrzy i przychylni całemu życiu – pisze dr David R. Hawkins w książce „OKO W OKO Z JAŹNIĄ”, dzieląc się praktycznymi wskazówkami dla adeptów duchowej ścieżki. Oto kilka z nich:

  1. Zrozum, czym jest pokora

Pokora jest postawą, świadomością ograniczeń umysłu i powierzchowności. Rośnie w nas świadomość, że życie jest filtrowane przez percepcję, i że to, co ma miejsce, to są głównie postawy i percepcje, a nie samoistne, zewnętrzne realia.

Czytaj więcej

Lekarstwo na lęk – recepta dr Hawkinsa

Głównymi podporami ego są duma (niewiedza), pragnienie (podtrzymywania jego ciągłości) i lęk (przed śmiercią). Spośród nich najbardziej pierwotny jest lęk, ponieważ bezbronność ego polega na tym, że jego pozorna realność jest iluzoryczna, a więc ta iluzja może się rozwiać…

Najpowszechniejszym świadomym lękiem jest lęk o fizyczne przetrwanie, ponieważ ciało uważane jest za podstawową realność życia. Ciało jest też oznaką bycia oddzielnym, wyjątkowym i indywidualnym, zatem umysł staje się narzędziem, które przede wszystkim służy fizycznemu przetrwaniu oraz jego atrybutom w postaci komfortu, statusu i bezpieczeństwa. Dlatego większość ludzi zużywa swój czas i energię na plany i wysiłki w celu zapewnienia sobie przetrwania albo sukcesu. Ego utożsamia się ze wszystkimi tymi koncepcjami, a niezliczonym lękom i metodom obrony nie ma końca.

Czytaj więcej

Jedna prosta zasada… – dr Hawkins odpowiada na pytania uczniów

Dr David Hawkins – (1927-2012) amerykański psychiatra, duchowy nauczyciel, autor kultowych książek, odpowiada na pytania swoich uczniów.

Hawkins: Uczniowie często proszą o praktyczne rady, „jak” pragmatycznie i subiektywnie wprowadzić w życie duchową prawdę i wdrożyć duchowość jako sposób bycia, który służy duchowemu wzrostowi i ewolucji. Wykształcony uczeń zwykle posiada już ogrom informacji na temat różnorodnych duchowych praktyk i koncepcji. Pożądana transformacja to przejście ze „słyszenia o” , „znania”, „robienia” na „bycie”. Taki postęp właściwie zachodzi z przypuszczalnego znania rzeczy na ich nieznanie, i z tego, co bliskie na to, co nowe. Dlatego też właściwe zastosowanie duchowej informacji może wciąż dawać wrażenie niepewności.

Czytaj więcej

Świadomość a zdrowie cz. 2 – Technika dr. Davida Hawkinsa

Kolejna część artykułu Grzegorza Halkiewa, w którym pokazuje zależności między poziomami świadomości, opracowanymi przez dr. Davida Hawkinsa, a stanem naszego zdrowia.

Wszystko, co widzisz na zewnątrz, to projekcja twojej osoby na świat.

A to, jak się czujesz – jest odpowiedzią świata na twoje zamiary. W zasadzie mechanizm wydaje się prosty, logiczny, wart przetestowania. Dlaczego jednak tak mało ludzi go testuje i jest w pełni zdrowia? Czytaj więcej

Świadomość a zdrowie cz. 1 – Technika dr. Davida Hawkinsa

W jaki sposób możesz stać się osobą, u której uzdrawianie zaczyna zachodzić automatycznie, dzięki odpowiedniemu poziomowi  świadomości – a także, jak możesz usprawnić proces leczenia określonych chorób? – Zapraszamy do lektury artykułu Grzegorza Halkiewa, w którym wyjaśnia jak możemy samodzielnie przeprowadzić proces uwolnienia się od choroby. Pokazuje też zależności między poziomami świadomości, opracowanymi przez dr. Davida Hawkinsa, a stanem naszego zdrowia. Czytaj więcej

Czy świadomość można ująć liczbowo?

Kto czytał już wcześniej książkę „Siła czy moc” (wyd. polskie Virgo 2010), wie, że można. Badania inspirowane i prowadzone przez dr. Davida R. Hawkinsa, dożywotniego członka Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pokazały, że np. zbiorowy poziom świadomości wynosił 90 w momencie narodzin Buddy, 100 w czasach Jezusa Chrystusa, a następnie wzrósł do 190, na którym pozostawał przez wiele stuleci; w późnych latach 80. XX wieku nagle podskoczył na 205, po czym ponownie wzrósł w listopadzie 2003 roku na swój obecny poziom 207.

Jakie jednak jest znaczenia tych liczbowo określonych poziomów świadomości? I czy możemy – zarówno jako jednostki jak i grupy społeczne – przekraczać te poziomy? Czytaj więcej

Ego-Centrum i bezkresna Jaźń

Oddaliłam się od siebie, nie wiem kim jestem, potrzebuję zrozumieć siebie… To stwierdzenia, które często słyszę od swoich klientów. Naturalnie pojawia się wtedy pytanie: skoro w środku jesteś jedna, to kto od kogo się oddalił? Kto kogo ma zrozumieć? Co w zasadzie jest centrum naszego doświadczenia i jak można do niego dotrzeć?

David R. Hawkins w książce „Doświadczanie rzeczywistości” szczegółowo objaśnił czym jest ego, i dlaczego mylimy je z prawdziwym Ja. Odpowiedź może jednak wywołać konsternację.

Czytaj więcej

David Hawkins o… miłości

Większość ludzi wierzy, że miłość jest czymś, co dostajemy, że jest emocją, że trzeba na nią zasłużyć i że im więcej jej damy, tym mniej nam zostanie. Jest dokładnie na odwrót.

Miłość to postawa, która zmienia nasz sposób doświadczania świata. Dzięki niej, zamiast odczuwać dumę, stajemy się wdzięczni za to, co mamy. Wyrażamy naszą miłość, kiedy uznajemy innych i ich wkład w nasze życie i nasz komfort. Miłość nie jest emocją, tylko sposobem bycia i odnoszenia się do świata.

Czytaj więcej

Mieć serce do sukcesu

Sukces jest dla ciebie – głosi kategoryczne, perswazyjne stwierdzenie w tytule książki Davida Hawkinsa. Trudno mi się z nim nie zgodzić, podskórnie czuję, że to, co przeczytałam jest rzeczywiście – jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało – przepisem na sukces. Jednocześnie – jak uprzedzał autor – po skończonej lekturze stwierdziłam, że zawsze to wszystko wiedziałam.

Czytaj więcej

Czego jeszcze nie wiesz o Odwadze, Akceptacji, Pokoju i Miłości?

Jak to z nami jest? Czy Technika uwalniania kojarzy Wam się z przede wszystkim z uwalnianiem niższych stanów świadomości? Gdy mamy poczucie komfortu, pojawia się pokusa, by przestać uwalniać i sięgać po technikę jedynie w nagłych przypadkach lub wtedy, gdy negatywne uczucia ponownie stają się bolesne i zaczynają domagać się naszej uwagi – wspomina David R. Hawkins. Dziś skupimy się na Odwadze i Akceptacji – powtarzając za nim, że: Możemy mieć więcej – zawsze znajdzie się jakieś powracające uczucie, które można uwolnić i odpuścić – kontynuowanie procesu uwalniania będzie przynosiło coraz większe korzyści.  Czytaj więcej

Miłość dla odważnych czyli wyprawa do JAźni

Co można napisać o książce, która kalibruje wyżej niż Biblia? Jakich słów użyć do opisania energii, których w sumie doświadcza garstka ludzi na całym świecie?

Książka „Oko w oko z jaźnią” jest przede wszystkim opisem stanów mistycznych, w tym najwyższego stanu, Oświecenia. Jest też fantastycznym przewodnikiem dla osób, które są zainteresowane drogą rozwoju duchowego. Czytaj więcej

9 kroków do sukcesu według Davida R. Hawkinsa

Sukces… Tak wielu ludzi o nim marzy. Płacą za książki, kursy i konferencje, by dowiedzieć się, jak to marzenie zrealizować. Poświęcają swój czas i bardzo ciężko pracują. Na koniec niektórym się udaje. Dlaczego jednak tak wielu „ludzi sukcesu” jest nieszczęśliwych?

Doktor Hawkins na nowo określa to, czym jest sukces i jak można go osiągnąć. Nie wymaga to wiele czasu ani ciężkiej pracy. I choć trudno w to uwierzyć – nie mamy konkurencji. Tak, sukces jest dla każdego, kto odważy się po niego sięgnąć. Na czym to zatem polega? Czytaj więcej

„Świadomość jest jak ekran w kinie”

Przez 50 lat badał temat świadomości. Jego kliniczne podejście do tematu duchowości zaowocowało wspaniałymi publikacjami łączącymi w sobie język naukowca i wrażliwość osoby praktykującej przeróżne metody rozwoju duchowego. Mowa oczywiście o Davidzie Hawkinsie, który niejednokrotnie udowadnia, że „świadomość jest jak ekran w kinie”.

W książce „Przywracanie zdrowia” autor zajmuje się kwestią wpływu indywidualnego poziomu świadomości na postrzeganą i doświadczaną rzeczywistość. Mówiąc inaczej – informuje, że to jakiego życia doświadcza człowiek, wynika z tego jaki poziom świadomości  udało mu się osiągnąć. Czytaj więcej

Jak w jednej chwili odmienić swoje życie – niezwykła moc Techniki Uwalniania

Właśnie zaczyna się kolejny dzień – jakże często przypomina on znaną scenę z „Dnia świra”, gdy bohater otwiera oczy i tylko jedno ma światu do powiedzenia: że go nienawidzi. Nienawidzi siebie, innych ludzi, swojej pracy, wszystkiego. I ku jego zdumieniu, nie spotyka go nic dobrego. Czy powinno nas to dziwić? Wszak to nasze emocje, myśli, słowa kreują świat, w którym żyjemy – podobne przyciąga podobne. Jeśli wysyłamy komunikat pełen nienawiści, strachu i cierpienia, jaka może być odpowiedź?

Czytaj więcej

Sukces przychodzi bez wysiłku

Istnieje powszechne przekonanie, że sukces zawodowy uzależniony jest od sytuacji gospodarczej, konkurencji, sprzyjających okoliczności etc. Okazuje się, że nic bardziej mylnego! Sukces, to nasze wewnętrzne szczęście, które projektujemy na świat. Poczucie spełnienia, dobrobytu i spokoju mogą zmaterializować się w postaci sukcesu zawodowego…o ile chce tego sam „szczęściarz”.

Czytaj więcej

Być to czuć, czyli dlaczego Freud na Skali Świadomości jest niżej niż Jung

Mylimy sukces finansowy z poczuciem własnej wartości, popularność z miłością a wiedzę z mądrością. Świat pędzi coraz szybciej. Wydaje się, że duża część społeczeństwa chce brać udział w tej szalonej pogoni za iluzyjnymi wartościami.

O drodze do przebudzenia, poziomach świadomości i efektach pracy David Hawkins pisał wielokrotnie. „Doświadczanie rzeczywistości jest wyjątkową pozycją, ponieważ poza wieloma praktycznymi wskazówkami, opisuje najwyższe stany oświecenia. Czytaj więcej

Niech Moc będzie z Tobą!

Większość z nas żyje w jakimś rodzaju presji – by osiągnąć więcej na polu zawodowym, rodzinnym, realizować pasje, być bardziej fit. Jednocześnie możemy zaobserwować, że niektórzy swoje cele osiągają spokojnie – trochę jakby dywan życia rozwijał się przed ich nogami. Inni natomiast żyją w bezsilności lub wiecznej walce o byt. Skąd ta różnica?

Dr David Hawkins poświęcił wiele lat na badania dotyczące tego, co determinuje ludzkie zachowania. Dlaczego jedni ludzie toną w długach, a inni nie mają najmniejszych problemów finansowych? Ktoś niewiele robiąc przyciąga do siebie ludzi, a  inny jest odrzucany.

W książce „Siła czy Moc” autor szczegółowo opisuje swoją metodę badawczą i merytoryczne podłoże wniosków. Czytaj więcej

Zrozumieć chaos, czyli… smutek

Kiedy zadziewa się chaos, doświadczenia są nagie, fizyczne, rozproszone i dopiero po jakimś czasie zaczynają ubierać się w słowa. Te zaś zdradzają ukryty porządek niełatwego procesu. Coś wyłania się z cienia… Smutek.

Trzymanie smutku w cieniu uniemożliwia zarówno uznanie i uwolnienie go (w duchu Davida Hawkinsa), jak i głębsze poznanie, zaakceptowanie i ucieleśnienie tej emocji – do czego zachęca Gabriel Roth, twórczyni 5 rytmów: Smutek łączy Cię z rdzeniem Twojej wrażliwości i esencją Twoich przywiązań – pisze tancerka i dodaje: Jest to energia uwalniania – burza, co rozrywa napięcie i oczyszcza powietrze. Smutek to chaotyczna wibracja na poziomie komórek, która ma moc wywoływania katharsis – przywracania witalności, sprężystości i przepływu. Pomaga rozpuszczać sztywność, rozpraszać tęsknotę za bezpieczeństwem, stabilnością i pewnością oraz przekraczać lęk przed nieuchronnością zmian – tym sposobem umożliwia nasz wzrost.

Czytaj więcej

Jak stracić na wadze? – metoda dr. Hawkinsa w trzech krokach

Opracowana przez dr. Davida Hawkinsa metoda, dzięki której możemy pozbyć się zbędnych kilogramów, jest bardzo prosta, nie wymaga żadnych nakładów ani poświęceń czy rezygnacji ze swojego trybu życia. Poza tym zabiera niewiele czasu.

Oparta jest na kilku prostych założeniach. Po pierwsze, ciało to efekt naszych przekonań. Aby schudnąć, trzeba je zmienić. Po drugie, oddziaływanie jedynie na ciało jako takie jest albo nieskuteczne, albo krótkotrwałe. Zmiana musi się odbyć w świadomości. Po trzecie, jedzenie stało się elementem kultury i wpojono nam wiele nieprawdziwych informacji na jego temat.

Czytaj więcej

Przekraczanie poziomów świadomości… seksualnej

Im więcej uwolnimy i odpuścimy uczuć związanych z seksualnością, tym wyraźniej zdamy sobie sprawę, jak bardzo nasze doświadczenia seksualne były ograniczone…

Co Hawkins może wiedzieć o seksie? Nie ufałabym jego technice, gdyby nie niosła uznania i uwolnienia w sferze ciała oraz materii – gdyby autor milczał w tematach orgazmu, sukcesu i… nieruchomości. Na szczęście nie milczy i na szczęście – z typowym dla siebie humorem i dystansem, prezentuje przykłady powodzenia na każdym z wymienionych pól. Bo jeśli coś działa, to działa bez wyjątku! A może tylko w USA…?

Czytaj więcej

Sukces Twojego dziecka

„Prawdziwy sukces przychodzi bez wysiłku, łatwo i szybko. (..) Kiedy sukces wypływa z wnętrza, nie wymaga niczego z zewnątrz.” – to słowa Davida Hawkinsa z jego ostatnio wydanej książki „Sukces jest dla ciebie” i w moim odczuciu warto te zdania mówić naszym dzieciom, by już od najmłodszych lat w pełni odczuwały czym dla nich może być sukces. Z tym że, aby one mogły uczuć się wewnętrznego spojrzenia na sukces, potrzebują wsparcia dorosłych, którzy sami uwolnili się od pogoni za zewnętrznymi symptomami sukcesu.

Czytaj więcej

W domu wszyscy zdrowi, czyli krótka historia o rodzinnym chorowaniu

Uwolnienie. Uwalniam swoją twórczość. To dzięki przebytej chorobie swojej i mojej córki, piszę te słowa. Wdzięczność. Dziękuję jej, że wybrała mnie na swoją mamę i że każdego dnia mogę doświadczać tak wiele. Świadomość. Świadomie patrzę i wybieram to, co mi służy. Poszerzam kręgi poznania i mój świat się zmienia.

Czytaj więcej

Odwaga bycia sobą – symboliczny moment wewnętrznej transformacji

Odwaga to symboliczny moment wewnętrznej transformacji – droga od lęku do akceptacji, wprowadzenie działania do codziennego życia i nauczenie się akceptowania rzeczy takimi, jakie są. To emocja i stan, od których zaczyna się wzrastanie w pozytywności.

Czytaj więcej

Co buduje i co rujnuje związki?

Partner odzwierciedla nasz wewnętrzny świat. Zachowuje się dokładnie tak, jak tego potrzebujemy i realizuje wszelkie nasze nieświadome konflikty. Taka teza może budzić silny opór. I dlatego warto przyjrzeć się jej z bliska. Zaobserwować mechanizmy. Uwolnić emocje. Zrozumieć.

Czytaj więcej

Co tak naprawdę uwalniam?

Emocje nie są tym, czym się wydają na pierwszy rzut oka. Mają złożoną strukturę. Praca z nimi jest jak odkrywanie kolejnych, coraz głębszych warstw. Często okazuje się, że obecność jednego uczucia jest tylko konsekwencją istnienia drugiego, które wymaga uwagi. Czuję więc złość, a może bardziej strach? Co jest pierwsze, co mocniejsze? Co tak naprawdę muszę uwolnić najpierw?

Czytaj więcej

Dlaczego diety nie działają? Czyli problemy z wagą na Mapie Świadomości

Społeczeństwa rozwinięte mają poważny problem – bardzo wielu ludzi ma nadwagę lub jest otyłych i liczba ta stale wzrasta. Jednocześnie w tym samym zachodnim świecie media kreują wizerunek człowieka sukcesu jako osoby zdrowej i szczupłej, co pogłębia frustrację. Jest problem – szukamy rozwiązania. Oferuje się książki, kursy, cudowne diety i programy treningowe. Dlaczego zatem przybywa osób, które ważą za dużo?

Czytaj więcej

Lawina win i czarka złości czyli o wyszukiwaniu negatywności

Coś nie gra… Lub właśnie gra – ta sama zdarta płyta (a myślałam, że już ją pochowałam na dobre). Jestem zła nie wiem na co i zaczynam szukać powodów – w mojej głowie rozkręca się dialog: ocenianie, szukanie winnego i prognozowanie najgorszego. Inni są źli i ja jestem zła, że sobie pozwalam na regres, choć przecież wiem, skąd to się bierze i jak się (nie) kończy.

Czytaj więcej

Jak sobie poradzić z przykrymi emocjami i bolesną przeszłością?

Największym problemem ludzi jest to, że boją się oni cierpienia i automatycznie wypierają wszystkie negatywne emocje. Te zaś, nie wyrażone, kumulują się w świadomości i wpływają na percepcję.

Żeby uwolnić się od przykrych emocji, a tym samym poprawić swoje zdrowie, trzeba rozszerzać swoją świadomość – wspinać się na wyższe poziomy uważności. Według Hawkinsa podróż po poziomach jest prostsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje!

Czytaj więcej

Głód. O jakim głodzie mowa?

Pragniemy coraz więcej, mamy nieustający głód wszystkiego, ciągle jesteśmy nienasyceni. Ukojeni na chwilę posiłkiem, zdaną maturą, awansem, poszukujemy wygody i zabezpieczenia socjalnego, marzymy o stabilizacji i świętym spokoju. Ale na tym się nie kończy…

Potrzebujemy bliskości innej osoby, uczuć i przynależności do grupy. Zdobywamy szczyty uznania społecznego, budujemy poczucie własnej wartości, a wreszcie pożądanie samorealizacji popycha nas w kierunku dzielenia się sobą z innymi. Na ile kto potrafi.

Czytaj więcej

Nowy paradygmat w uzdrawianiu

Każdy chyba zna kogoś, kto bardzo dba o zdrowie – dobrze się odżywia, kupuje ekologiczne warzywa, uprawia sport, unika używek i mimo to, wciąż boryka się z jakimiś dolegliwościami. Każdy pewnie zna też kogoś, kto nie zwraca uwagi na dietę, nie odmawia sobie czy to słodyczy, czy alkoholu lub papierosów, nie dba o wysiłek fizyczny i… nie narzeka na zdrowie! Być może nie jest to przypadkowe?

Czytaj więcej

Anatomia emocji

Dla uproszczenia i wyjaśnienia emocje, których opis zamieszczamy na tej stronie, odnosimy do skali odpowiadającej Mapie Poziomów Świadomości D.R. Hawkinsa.

Mówiąc w skrócie: wszystko wysyła energię pozytywną lub negatywną. Ludzie, muzyka, miejsca, książki, zwierzęta, intencje i wszystko, co żyje, emituje energię, która może zostać skalibrowana przy pomocy testu kinezjologicznego, na logarytmicznej skali mocy energetycznej, pozycjonując się w przedziale od 1 do 1000.

Czytaj więcej

Wydarzenia życiowe i emocje

Umysł racjonalizując woli nie być świadomym prawdziwych przyczyn wywołujących emocję i wykorzystuje w tym celu mechanizm projekcji. Obwinia wydarzenia lub innych ludzi za „spowodowanie” danego uczucia i postrzega siebie jako bezradną, niewinną ofiarę zewnętrznych okoliczności.

Czytaj więcej

Stres

„Stres to obecnie temat bardzo nagłośniony i poświęca się mu wiele uwagi bez zrozumienia, o co naprawdę w tym chodzi. Mówi się, że obecnie jesteśmy podatni na stres bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Jaka jest tego podstawowa przyczyna?

Czytaj więcej

Siła czy moc?

Jeżeli prześledzimy naturę siły, natychmiast stanie się oczywiste, dlaczego zawsze siła ustępuje przed mocą. Jest to zgodne z jednym z podstawowych praw fizyki.

Siła automatycznie stwarza przeciwsiłę, jej działanie z definicji jest ograniczone. Moglibyśmy powiedzieć, że siła to ruch. Porusza się z jednego miejsca w drugie albo próbuje to uczynić, przełamując opór. Moc natomiast jest nieruchoma. Jest jak stałe pole, które się nie porusza.

Czytaj więcej