Technika uwalniania

strona informacyjna wydawnictwa Virgo

Jedna prosta zasada… – dr Hawkins odpowiada na pytania uczniów

Dr David Hawkins – (1927-2012) amerykański psychiatra, duchowy nauczyciel, autor kultowych książek, odpowiada na pytania swoich uczniów.

Hawkins: Uczniowie często proszą o praktyczne rady, „jak” pragmatycznie i subiektywnie wprowadzić w życie duchową prawdę i wdrożyć duchowość jako sposób bycia, który służy duchowemu wzrostowi i ewolucji. Wykształcony uczeń zwykle posiada już ogrom informacji na temat różnorodnych duchowych praktyk i koncepcji. Pożądana transformacja to przejście ze „słyszenia o” , „znania”, „robienia” na „bycie”. Taki postęp właściwie zachodzi z przypuszczalnego znania rzeczy na ich nieznanie, i z tego, co bliskie na to, co nowe. Dlatego też właściwe zastosowanie duchowej informacji może wciąż dawać wrażenie niepewności.

Sam umysł zaczyna interesować się ewolucją, gdy dowiaduje się, że istnieje wyższy wymiar prawdy poza przyjętymi stanami mentalnymi oraz sferami rozsądku i logiki. Zainteresowanie zwraca się wówczas w stronę odkrycia i duchowego przebudzenia.

Inni uczniowie mogliby zyskać wysoką motywację dzięki inspiracji lub przypadkowym doświadczeniom, które są odmieniające i wzbudzają  świadomie wybrany proces duchowego rozwoju i ewolucji. Mogą się one przejawiać jako nagłe „szczytowe doświadczenia” (Maslow, 1970) czy nawet krytyczne „punkty przełomowe”, zmiany kontekstu i percepcji (Gladwell, 2000). Zainspirowanego tym adepta przyciąga potencjał, a uwaga skupia się na praktycznym zastosowaniu duchowych procesów w codziennym życiu.

To przejście jest charakterystyczne dla włączenia przesłanek pochodzących z intelektu w doświadczalną rzeczywistość subiektywności. A zatem nacisk kładziony jest na wdrożenie i faktyczne „wykonywanie” duchowych praktyk i założeń. Dzięki zaangażowaniu i praktyce, to co nowe, staje się nawykiem i sposobem, w jaki się „istnieje”, wskazującym to, czym każdy się „stał”.

Wyłonienie się rzeczywistości z potencjału zachodzi dzięki sprzyjającym okolicznościom, z których intencja oraz wola stanowią punkt podparcia i są energią aktywacyjną. Zrealizowaniu potencjału towarzyszy pozytywne sprzężenie zwrotne, dzięki któremu intencja ulega wsparciu, a procesy duchowe nabierają pędu dzięki Jaźni.

Szczegółowe wskazówki pracy z Mapą Poziomów Świadomości zostały opisane w książkach dr. Hawkinsa: Siła czy moc oraz Przekraczanie poziomów świadomości

Uczeń: Opisano, że nawet pojedyncza, bardzo prosta duchowa zasada, zgodnie z którą się żyje, jest wystarczająca, aby miał miejsce wyraźny postęp, np. „bycie życzliwym wobec wszystkich przejawów życia”, „wybaczanie, cokolwiek zaszło”, „przejawianie dobrej woli wobec wszystkiego, co istnieje” lub też wybranie zdania albo dwóch z ulubionego psalmu i medytowanie nad nim przez dni, tygodnie czy nawet miesiące.

Hawkins: To najefektywniejszy sposób, by zacząć. Jedno narzędzie stosowane konsekwentnie i rygorystycznie jest skuteczniejsze niż czytanie wszystkich książek czy okresowe napady entuzjazmu. Wytrwałość jest charakterystyczną cechą „jednopunktowości umysłu”. Analogicznie, dzięki pociągnięciu jednej nici przędzy cały sweter zostaje rozpruty i rozebrany. Każdy krok naprzód przyciąga odpowiednie, już nabyte informacje, które nasilają i wyjaśniają doświadczenia. W ten sposób podstawowe motta przekładają się na praktykę i są potwierdzalne.

Zjawisko uczenia się nie polega ani na przyczynie i skutku, ani też nagradzające doświadczenia nie powinny być postrzegane jako korzyści. Dzięki ćwiczeniu życzliwości stajemy się życzliwi, ponieważ życzliwość sama w sobie jest odmieniająca. Dlatego też należy odłożyć oczekiwania na bok. Dzięki zgodzie woli transformacja zachodzi autonomicznie jako wynik kontekstu, nie tylko treści.

Bycie miłym nie „spowoduje”, że inni się odwzajemnią, ale otworzy nielinearne drzwi do większego prawdopodobieństwa. Niektórzy nawet rezygnują z życzliwości, hojności czy przyjaznego, łagodnego podejścia, które u ludzi poniżej poziomu 200 może wywołać podejrzliwość, zażenowanie czy nawet wzmożoną ochronę czy paranoję. W ramach przydatnego eksperymentu można spróbować po prostu zacząć się uśmiechać do kierowcy samochodu stojącego obok nas na czerwonym świetle. Niektórzy odwzajemnią życzliwość, inni przybiorą kamienny wyraz twarzy i będą się gapić przed siebie, kolejni zaczną panikować, jeszcze inni ruszą z wielką prędkością, gdy tylko czerwone światło zmieni się na zielone. Dlatego też nawet przyjacielski uśmiech musi być dyskretny.

Uczeń: Ale w jaki właściwie sposób duchowa praktyka powoduje zmianę? Jakie są jej psychologiczne mechanizmy? Jak można zmienić się z „tego” w „tamto”?

Hawkins: Nie jest to proces „zmiany”, ale ewolucyjnego wyłaniania się. Larwa nie zmienia się w motyla, ale staje się spełnieniem jego potencjału, będącego produktem ewolucji Stworzenia. Powtórzę, Stworzenie jest ewolucją dzięki przemienieniu się potencjału w rzeczywistość. Intencja duchowej woli jest wystarczająca. To, co pozornie „nowe”, odzwierciedla proces nieprzejawionego stającego się Przejawionym, zupełnie jak rozprostowanie pięści odsłania całą dłoń.

Urzeczywistnienie jest możliwością i wyborem będącym aspektem woli. Każdy pozytywny wybór zwiększa prawdopodobieństwo i szanse kolejnych pozytywnych decyzji (co jest też zgodne z teorią kwantową). Każdy pozytywny wybór zbliża nas do wyższego pola atraktorowego świadomości. W świeckim świecie, gdzie „bogaci się bogacą, a biedni biednieją”, jest równie prawdziwe, że dzięki uczciwości i wysiłkowi ci niegdyś biedni mogą się wzbogacić, a wcześniej bogaci mogą zbankrutować w wyniku błędów. Ludzkie życie posiada wielką wartość, zawiera bowiem optymalną ilość możliwości dla duchowej ewolucji. Dzięki wyborom „żelazne opiłki” ducha zostają przyciągnięte do różnych sfer wielkiego, wszechmocnego, wszechobecnego pola samej świadomości. Jest to analogiczne do efektu wywieranego przez gigantyczne pole elektromagnetyczne o nieskończonej mocy.

Uczeń: A co z wielkimi objawieniami czy duchowymi doświadczeniami, które przynoszą nagłe i poważne zmiany?

Hawkins: Lawiny i inne większe zjawiska naturalne zachodzą dzięki wibracyjnemu powtarzaniu. Egoistyczne postawy zostają osłabione dzięki pozornie małym i nieistotnym krokom. Na przykład, nawet powiedzenie „dziękuję”, gdy to tylko możliwe, potrafi spowodować pojawienie się w nas większej wdzięczności i wspaniałomyślności. Dzięki przyciąganiu zaczniemy bez problemu wysyłać życzliwość, wcześniej nieosiągalną nawet mimo wysiłku.

Ważne zmiany zachodzą też w wyniku uwolnienia od negatywnych obowiązków karmicznych. To tak, jakby nieświadomy umysł został wreszcie usatysfakcjonowany, że przyswojono lekcję oraz uregulowano dług  dzięki działaniom kompensacyjnym. Duchowe uczenie się jest na wiele sposobów podobne do nowych umiejętności nabywanych przez powtarzanie i praktykę, aż staną się naturalne i nawykowe, niczym nasza druga natura. Uczenie się jest także ułatwiane przez inspirację i utożsamianie się z podziwianymi osobami, które przejawiają pożądane cechy. Zwykle stajemy się tacy jak ci, których podziwiamy.

Świadomość a zdrowie cz. 2 – Technika dr. Davida Hawkinsa

Kolejna część artykułu Grzegorza Halkiewa, w którym pokazuje zależności między poziomami świadomości, opracowanymi przez dr. Davida Hawkinsa, a stanem naszego zdrowia.

Wszystko, co widzisz na zewnątrz, to projekcja twojej osoby na świat.

A to, jak się czujesz – jest odpowiedzią świata na twoje zamiary. W zasadzie mechanizm wydaje się prosty, logiczny, wart przetestowania. Dlaczego jednak tak mało ludzi go testuje i jest w pełni zdrowia? Czytaj więcej

Świadomość a zdrowie cz. 1 – Technika dr. Davida Hawkinsa

W jaki sposób możesz stać się osobą, u której uzdrawianie zaczyna zachodzić automatycznie, dzięki odpowiedniemu poziomowi  świadomości – a także, jak możesz usprawnić proces leczenia określonych chorób? – Zapraszamy do lektury artykułu Grzegorza Halkiewa, w którym wyjaśnia jak możemy samodzielnie przeprowadzić proces uwolnienia się od choroby. Pokazuje też zależności między poziomami świadomości, opracowanymi przez dr. Davida Hawkinsa, a stanem naszego zdrowia. Czytaj więcej

Czy świadomość można ująć liczbowo?

Kto czytał już wcześniej książkę „Siła czy moc” (wyd. polskie Virgo 2010), wie, że można. Badania inspirowane i prowadzone przez dr. Davida R. Hawkinsa, dożywotniego członka Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pokazały, że np. zbiorowy poziom świadomości wynosił 90 w momencie narodzin Buddy, 100 w czasach Jezusa Chrystusa, a następnie wzrósł do 190, na którym pozostawał przez wiele stuleci; w późnych latach 80. XX wieku nagle podskoczył na 205, po czym ponownie wzrósł w listopadzie 2003 roku na swój obecny poziom 207.

Jakie jednak jest znaczenia tych liczbowo określonych poziomów świadomości? I czy możemy – zarówno jako jednostki jak i grupy społeczne – przekraczać te poziomy? Czytaj więcej

Ego-Centrum i bezkresna Jaźń

Oddaliłam się od siebie, nie wiem kim jestem, potrzebuję zrozumieć siebie… To stwierdzenia, które często słyszę od swoich klientów. Naturalnie pojawia się wtedy pytanie: skoro w środku jesteś jedna, to kto od kogo się oddalił? Kto kogo ma zrozumieć? Co w zasadzie jest centrum naszego doświadczenia i jak można do niego dotrzeć?

David R. Hawkins w książce „Doświadczanie rzeczywistości” szczegółowo objaśnił czym jest ego, i dlaczego mylimy je z prawdziwym Ja. Odpowiedź może jednak wywołać konsternację.

Czytaj więcej

David Hawkins o… miłości

Większość ludzi wierzy, że miłość jest czymś, co dostajemy, że jest emocją, że trzeba na nią zasłużyć i że im więcej jej damy, tym mniej nam zostanie. Jest dokładnie na odwrót.

Miłość to postawa, która zmienia nasz sposób doświadczania świata. Dzięki niej, zamiast odczuwać dumę, stajemy się wdzięczni za to, co mamy. Wyrażamy naszą miłość, kiedy uznajemy innych i ich wkład w nasze życie i nasz komfort. Miłość nie jest emocją, tylko sposobem bycia i odnoszenia się do świata.

Czytaj więcej

Mieć serce do sukcesu

Sukces jest dla ciebie – głosi kategoryczne, perswazyjne stwierdzenie w tytule książki Davida Hawkinsa. Trudno mi się z nim nie zgodzić, podskórnie czuję, że to, co przeczytałam jest rzeczywiście – jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało – przepisem na sukces. Jednocześnie – jak uprzedzał autor – po skończonej lekturze stwierdziłam, że zawsze to wszystko wiedziałam.

Czytaj więcej

Czego jeszcze nie wiesz o Odwadze, Akceptacji, Pokoju i Miłości?

Jak to z nami jest? Czy Technika uwalniania kojarzy Wam się z przede wszystkim z uwalnianiem niższych stanów świadomości? Gdy mamy poczucie komfortu, pojawia się pokusa, by przestać uwalniać i sięgać po technikę jedynie w nagłych przypadkach lub wtedy, gdy negatywne uczucia ponownie stają się bolesne i zaczynają domagać się naszej uwagi – wspomina David R. Hawkins. Dziś skupimy się na Odwadze i Akceptacji – powtarzając za nim, że: Możemy mieć więcej – zawsze znajdzie się jakieś powracające uczucie, które można uwolnić i odpuścić – kontynuowanie procesu uwalniania będzie przynosiło coraz większe korzyści.  Czytaj więcej

Czego jeszcze nie wiesz o Odwadze, Akceptacji, Pokoju i Miłości?

Jak to z nami jest? Czy Technika uwalniania kojarzy Wam się z przede wszystkim z uwalnianiem niższych stanów świadomości? Gdy mamy poczucie komfortu, pojawia się pokusa, by przestać uwalniać i sięgać po technikę jedynie w nagłych przypadkach lub wtedy, gdy negatywne uczucia ponownie stają się bolesne i zaczynają domagać się naszej uwagi – wspomina David R. Hawkins. Dziś skupimy się na Odwadze i Akceptacji – powtarzając za nim, że: Możemy mieć więcej – zawsze znajdzie się jakieś powracające uczucie, które można uwolnić i odpuścić – kontynuowanie procesu uwalniania będzie przynosiło coraz większe korzyści.  

ZAMIAST DUMY – WYŻSZE POZIOMY ŚWIADOMOŚCI

Wraz z przemieszczaniem się w górę skali poziomów (mapy) świadomości, odzyskujemy energię do życia i działania. Uwalniając Dumę – ostatni z niższych poziomów, „zmieniamy bieg/tryb” – z Siły na Moc. Pamiętasz te rozróżnienia? Więcej przeczytasz tu

Czy jesteśmy gotowi puścić dumę i poczucie wyższości nad innymi – pyta Hawkins i dodaje: Gdy będziemy skłonni odpuścić jej rzekome bezpieczeństwo, doświadczymy prawdziwego bezpieczeństwa, które pojawia się wraz z odwagą, samoakceptacją i radością.

ODWAGA – I CO DALEJ?

Na poziomie Odwagi możemy efektywnie działać w świecie – jej oznaką jest przekonanie i poczucie „potrafię”. To pozytywny stan – towarzyszy mu ogólna radość życia – możemy być twórczy i otwarci. I właśnie dlatego na tym poziomie wiele osób „zapomina” o technice. Tymczasem Odwagę warto stosować, by… odpuszczać dalej!

W odpowiednim czasie ukryte lęki, do przezwyciężenia których potrzebna jest odwaga, słabną do tego stopnia, że przechodzimy na poziom Akceptacji – pisze Hawkins i dodaje: Możemy spożytkować Odwagę, by wzmocnić pragnienie przekroczenia swojego obecnego poziomu, ponieważ domyślamy się już, że jest w nas coś, czego się dotąd nie spodziewaliśmy – epizody niezwykłej ciszy i pokoju, kiedy odczuwamy głęboką klarowność, zrozumienie i zwiększoną wrażliwość na piękno.

AKCEPTACJA – STAN RÓWNOWAGI

Na tym poziomie cieszymy się doświadczeniem równowagi. Mamy poczucie, że wydarzenia płyną – pisze Hawkins. Stan ten charakteryzuje zgoda, że wszystko jest dokładnie takie, jakie jest. Mamy poczucie, że nic nie trzeba zmieniać.

Warto zwrócić uwagę, na bezwysiłkowość tego poziomu – niewiele ma on wspólnego z sugestią: „Spróbuj to zaakceptować” albo z usiłowaniami akceptacji. Akceptacja się pojawia – jako stan poprzedzający Miłość i do niego prowadzący.

Zdaniem Hawkinsa: Każdy tęskni do osiągnięcia poziomu Akceptacji, ponieważ tu można odnaleźć wolność od większości życiowych problemów oraz doświadczenie spełnienia i szczęścia.

POLE ENERGII MIŁOŚCI

Zazwyczaj ludzie z miłością kojarzą miłość „romantyczną”, która stanowi krótkie chwile w całym ludzkim życiu. Pamięć o tym, że istnieją inne jej rodzaje, niż ta osobista, pozwala zrozumieć jej świadomościowy wymiar.

Miłość jest sposobem bycia – energią, która emanuje z nas, gdy uwolnimy to, co blokujące. Miłość jest tym, czym się staliśmy podążając ścieżką poddania. Kiedy idziemy z miłością przez świat, wnosimy do niego więcej światła.

Miłość wspomaga uzdrawianie, transformuje życie. Gdy stajesz się kochający, pewnych rzeczy nigdy więcej nie jesteś już w stanie robić. Istnieją też pewne rzeczy, które możesz robić w polu energii miłości, niemożliwe poza nim – pisze Hawkins.

Stan Miłości to sposób istnienia, które przemienia wszystko wokół poprzez emanację energii miłości. Dzieje się to samo z siebie. Nie musimy nic robić.

POKÓJ I CISZA

Tutaj nie ma już żadnego konfliktu. Nie ma już w ogóle negatywności, a wszechobejmująca miłość, doświadczana jest jako spokój, cisza, bezczasowość, dopełnienie, realizacja, nieporuszenie i zadowolenie – tak Hawkins rozpoczyna opis stanu i poziomu Pokoju, podkreślając jego znaczący, cichy przekaz.

Pokój to poddanie się Ostatecznej Rzeczywistości. Cechą charaktersytyczną tego poziomu jest brak pragnień – łącznie z uwolnieniem pragnienia przetrwania. Na tym etapie nie ma już indywidualnego ja, które by miało cokolwiek weryfikować, ponieważ całkowicie je poddaliśmy.
  David R. Hawkins (1927-2012)

dr nauk medycznych, znany psychiatra, klinicysta, nauczyciel duchowy i wykładowca. Był dożywotnim członkiem American Psychiatric Association (Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego), a swoją karierę w psychiatrii zaczął w 1952 roku. Od czasu kiedy zaniechał intenstywnej praktyki w Nowym Jorku, aby wieść życie naukowca, nadal zajmował się pacjentami o specjalnych potrzebach. W 1973 roku wraz z noblistą Linusem Paulingiem, napisał nowatorską książkę Orthomolecular Psychiatry. Jego wybitne dokonania jako terapeuty i nauczyciela zostały odnotowane w biograficznej publikacji Who’s who in America. Był dyrektorem The Institute for Advanced Theoretical Research (Instytutu Zaawansowanych Badań Teoretycznych). Jego prace jako badacza, który opracował Mapę Poziomów Świadomości oraz lekarza były pionierskie. Opublikował setki artykułów i wykładów oraz kilkadziesiąt książek. Wykładał na największych uniwersytetach (Harvard, Oxford i inne). Swoje życie poświęcił podniesieniu ludzkiej świadomości.
Polecane książki dr. Davida Hawkinsa:

Technika Uwalniania
Podręcznik rozwijania świadomości
(wyd. Virgo 2015)

Autor krok po kroku opisuje prostą
i skuteczną metodę, która pozwala
uwolnić się od negatywnych emocji
i stanów umysłu, by w pełni cieszyć
się miłością, powodzeniem, zdrowiem i szczęściem.

Przeczytaj bezpłatny rozdział

 

Oko w oko z Jaźnią (wyd. Virgo 2014)

zawiera szczegółowy opis zaawansowanych

stanów świadomości i doświadczeń autora

tradycyjnie określanych mianem oświecenia.

Autor wykracza poza odwieczne opozycje między

nauką a religią, tym co materialne i tym co duchowe,

oraz między ego a duchem.

Przeczytaj bezpłatny rozdział

 
Przywracanie zdrowia (wyd. Virgo 2012)

przedstawia koncepcję zakładającą

wykorzystanie świadomości w radzeniu sobie

z całą gamą ludzkich problemów, takich jak stres,

alkoholizm, różne choroby, strach i poczucie straty,

i inne.

Przeczytaj bezpłatny rozdział

 
Przekraczanie poziomów świadomości

(wyd. Virgo 2012)

szczegółowy przewodnik rozwoju świadomości

i samodoskonalenia omawiający sposób

pokonywania kolejnych etapów duchowej ewolucji

w oparciu o Mapę Świadomości.

Przeczytaj bezpłatny rozdział

 

 

Siła czy moc (wyd. Virgo 2010)

pierwsza książka dr. Hawkinsa

będąca wprowadzeniem do Mapy Świadomości

i badań kinezjologicznych,

przetłumaczona dotąd na ponad 25 języków.

Przeczytaj bezpłatny rozdział

 

 

 

http://virgobooks.pl/modules/blockblog/blockblog-post.php?post_id=107

 

Miłość dla odważnych czyli wyprawa do JAźni

Co można napisać o książce, która kalibruje wyżej niż Biblia? Jakich słów użyć do opisania energii, których w sumie doświadcza garstka ludzi na całym świecie?

Książka „Oko w oko z jaźnią” jest przede wszystkim opisem stanów mistycznych, w tym najwyższego stanu, Oświecenia. Jest też fantastycznym przewodnikiem dla osób, które są zainteresowane drogą rozwoju duchowego. Czytaj więcej

9 kroków do sukcesu według Davida R. Hawkinsa

Sukces… Tak wielu ludzi o nim marzy. Płacą za książki, kursy i konferencje, by dowiedzieć się, jak to marzenie zrealizować. Poświęcają swój czas i bardzo ciężko pracują. Na koniec niektórym się udaje. Dlaczego jednak tak wielu „ludzi sukcesu” jest nieszczęśliwych?

Doktor Hawkins na nowo określa to, czym jest sukces i jak można go osiągnąć. Nie wymaga to wiele czasu ani ciężkiej pracy. I choć trudno w to uwierzyć – nie mamy konkurencji. Tak, sukces jest dla każdego, kto odważy się po niego sięgnąć. Na czym to zatem polega? Czytaj więcej

“Świadomość jest jak ekran w kinie”

Przez 50 lat badał temat świadomości. Jego kliniczne podejście do tematu duchowości zaowocowało wspaniałymi publikacjami łączącymi w sobie język naukowca i wrażliwość osoby praktykującej przeróżne metody rozwoju duchowego. Mowa oczywiście o Davidzie Hawkinsie, który niejednokrotnie udowadnia, że „świadomość jest jak ekran w kinie”.

W książce “Przywracanie zdrowia” autor zajmuje się kwestią wpływu indywidualnego poziomu świadomości na postrzeganą i doświadczaną rzeczywistość. Mówiąc inaczej – informuje, że to jakiego życia doświadcza człowiek, wynika z tego jaki poziom świadomości  udało mu się osiągnąć. Czytaj więcej

Jak w jednej chwili odmienić swoje życie – niezwykła moc Techniki Uwalniania

Właśnie zaczyna się kolejny dzień – jakże często przypomina on znaną scenę z „Dnia świra”, gdy bohater otwiera oczy i tylko jedno ma światu do powiedzenia: że go nienawidzi. Nienawidzi siebie, innych ludzi, swojej pracy, wszystkiego. I ku jego zdumieniu, nie spotyka go nic dobrego. Czy powinno nas to dziwić? Wszak to nasze emocje, myśli, słowa kreują świat, w którym żyjemy – podobne przyciąga podobne. Jeśli wysyłamy komunikat pełen nienawiści, strachu i cierpienia, jaka może być odpowiedź?

Czytaj więcej

Sukces przychodzi bez wysiłku

Istnieje powszechne przekonanie, że sukces zawodowy uzależniony jest od sytuacji gospodarczej, konkurencji, sprzyjających okoliczności etc. Okazuje się, że nic bardziej mylnego! Sukces, to nasze wewnętrzne szczęście, które projektujemy na świat. Poczucie spełnienia, dobrobytu i spokoju mogą zmaterializować się w postaci sukcesu zawodowego…o ile chce tego sam „szczęściarz”.

Czytaj więcej

Być to czuć, czyli dlaczego Freud na Skali Świadomości jest niżej niż Jung

Mylimy sukces finansowy z poczuciem własnej wartości, popularność z miłością a wiedzę z mądrością. Świat pędzi coraz szybciej. Wydaje się, że duża część społeczeństwa chce brać udział w tej szalonej pogoni za iluzyjnymi wartościami.

O drodze do przebudzenia, poziomach świadomości i efektach pracy David Hawkins pisał wielokrotnie. „Doświadczanie rzeczywistości jest wyjątkową pozycją, ponieważ poza wieloma praktycznymi wskazówkami, opisuje najwyższe stany oświecenia. Czytaj więcej

Niech Moc będzie z Tobą!

Większość z nas żyje w jakimś rodzaju presji – by osiągnąć więcej na polu zawodowym, rodzinnym, realizować pasje, być bardziej fit. Jednocześnie możemy zaobserwować, że niektórzy swoje cele osiągają spokojnie – trochę jakby dywan życia rozwijał się przed ich nogami. Inni natomiast żyją w bezsilności lub wiecznej walce o byt. Skąd ta różnica?

Dr David Hawkins poświęcił wiele lat na badania dotyczące tego, co determinuje ludzkie zachowania. Dlaczego jedni ludzie toną w długach, a inni nie mają najmniejszych problemów finansowych? Ktoś niewiele robiąc przyciąga do siebie ludzi, a  inny jest odrzucany.

W książce „Siła czy Moc” autor szczegółowo opisuje swoją metodę badawczą i merytoryczne podłoże wniosków. Czytaj więcej

Zrozumieć chaos, czyli… smutek

Kiedy zadziewa się chaos, doświadczenia są nagie, fizyczne, rozproszone i dopiero po jakimś czasie zaczynają ubierać się w słowa. Te zaś zdradzają ukryty porządek niełatwego procesu. Coś wyłania się z cienia… Smutek.

Trzymanie smutku w cieniu uniemożliwia zarówno uznanie i uwolnienie go (w duchu Davida Hawkinsa), jak i głębsze poznanie, zaakceptowanie i ucieleśnienie tej emocji – do czego zachęca Gabriel Roth, twórczyni 5 rytmów: Smutek łączy Cię z rdzeniem Twojej wrażliwości i esencją Twoich przywiązań – pisze tancerka i dodaje: Jest to energia uwalniania – burza, co rozrywa napięcie i oczyszcza powietrze. Smutek to chaotyczna wibracja na poziomie komórek, która ma moc wywoływania katharsis – przywracania witalności, sprężystości i przepływu. Pomaga rozpuszczać sztywność, rozpraszać tęsknotę za bezpieczeństwem, stabilnością i pewnością oraz przekraczać lęk przed nieuchronnością zmian – tym sposobem umożliwia nasz wzrost.

Czytaj więcej

Jak stracić na wadze? – metoda dr. Hawkinsa w trzech krokach

Opracowana przez dr. Davida Hawkinsa metoda, dzięki której możemy pozbyć się zbędnych kilogramów, jest bardzo prosta, nie wymaga żadnych nakładów ani poświęceń czy rezygnacji ze swojego trybu życia. Poza tym zabiera niewiele czasu.

Oparta jest na kilku prostych założeniach. Po pierwsze, ciało to efekt naszych przekonań. Aby schudnąć, trzeba je zmienić. Po drugie, oddziaływanie jedynie na ciało jako takie jest albo nieskuteczne, albo krótkotrwałe. Zmiana musi się odbyć w świadomości. Po trzecie, jedzenie stało się elementem kultury i wpojono nam wiele nieprawdziwych informacji na jego temat.

Czytaj więcej

Przekraczanie poziomów świadomości… seksualnej

Im więcej uwolnimy i odpuścimy uczuć związanych z seksualnością, tym wyraźniej zdamy sobie sprawę, jak bardzo nasze doświadczenia seksualne były ograniczone…

Co Hawkins może wiedzieć o seksie? Nie ufałabym jego technice, gdyby nie niosła uznania i uwolnienia w sferze ciała oraz materii – gdyby autor milczał w tematach orgazmu, sukcesu i… nieruchomości. Na szczęście nie milczy i na szczęście – z typowym dla siebie humorem i dystansem, prezentuje przykłady powodzenia na każdym z wymienionych pól. Bo jeśli coś działa, to działa bez wyjątku! A może tylko w USA…?

Czytaj więcej

Sukces Twojego dziecka

„Prawdziwy sukces przychodzi bez wysiłku, łatwo i szybko. (..) Kiedy sukces wypływa z wnętrza, nie wymaga niczego z zewnątrz.” – to słowa Davida Hawkinsa z jego ostatnio wydanej książki „Sukces jest dla ciebie” i w moim odczuciu warto te zdania mówić naszym dzieciom, by już od najmłodszych lat w pełni odczuwały czym dla nich może być sukces. Z tym że, aby one mogły uczuć się wewnętrznego spojrzenia na sukces, potrzebują wsparcia dorosłych, którzy sami uwolnili się od pogoni za zewnętrznymi symptomami sukcesu.

Czytaj więcej

W domu wszyscy zdrowi, czyli krótka historia o rodzinnym chorowaniu

Uwolnienie. Uwalniam swoją twórczość. To dzięki przebytej chorobie swojej i mojej córki, piszę te słowa. Wdzięczność. Dziękuję jej, że wybrała mnie na swoją mamę i że każdego dnia mogę doświadczać tak wiele. Świadomość. Świadomie patrzę i wybieram to, co mi służy. Poszerzam kręgi poznania i mój świat się zmienia.

Czytaj więcej

Odwaga bycia sobą – symboliczny moment wewnętrznej transformacji

Odwaga to symboliczny moment wewnętrznej transformacji – droga od lęku do akceptacji, wprowadzenie działania do codziennego życia i nauczenie się akceptowania rzeczy takimi, jakie są. To emocja i stan, od których zaczyna się wzrastanie w pozytywności.

Czytaj więcej

Co buduje i co rujnuje związki?

Partner odzwierciedla nasz wewnętrzny świat. Zachowuje się dokładnie tak, jak tego potrzebujemy i realizuje wszelkie nasze nieświadome konflikty. Taka teza może budzić silny opór. I dlatego warto przyjrzeć się jej z bliska. Zaobserwować mechanizmy. Uwolnić emocje. Zrozumieć.

Czytaj więcej

Co tak naprawdę uwalniam?

Emocje nie są tym, czym się wydają na pierwszy rzut oka. Mają złożoną strukturę. Praca z nimi jest jak odkrywanie kolejnych, coraz głębszych warstw. Często okazuje się, że obecność jednego uczucia jest tylko konsekwencją istnienia drugiego, które wymaga uwagi. Czuję więc złość, a może bardziej strach? Co jest pierwsze, co mocniejsze? Co tak naprawdę muszę uwolnić najpierw?

Czytaj więcej

Dlaczego diety nie działają? Czyli problemy z wagą na Mapie Świadomości

Społeczeństwa rozwinięte mają poważny problem – bardzo wielu ludzi ma nadwagę lub jest otyłych i liczba ta stale wzrasta. Jednocześnie w tym samym zachodnim świecie media kreują wizerunek człowieka sukcesu jako osoby zdrowej i szczupłej, co pogłębia frustrację. Jest problem – szukamy rozwiązania. Oferuje się książki, kursy, cudowne diety i programy treningowe. Dlaczego zatem przybywa osób, które ważą za dużo?

Czytaj więcej

Lawina win i czarka złości czyli o wyszukiwaniu negatywności

Coś nie gra… Lub właśnie gra – ta sama zdarta płyta (a myślałam, że już ją pochowałam na dobre). Jestem zła nie wiem na co i zaczynam szukać powodów – w mojej głowie rozkręca się dialog: ocenianie, szukanie winnego i prognozowanie najgorszego. Inni są źli i ja jestem zła, że sobie pozwalam na regres, choć przecież wiem, skąd to się bierze i jak się (nie) kończy.

Czytaj więcej

Jak sobie poradzić z przykrymi emocjami i bolesną przeszłością?

Największym problemem ludzi jest to, że boją się oni cierpienia i automatycznie wypierają wszystkie negatywne emocje. Te zaś, nie wyrażone, kumulują się w świadomości i wpływają na percepcję.

Żeby uwolnić się od przykrych emocji, a tym samym poprawić swoje zdrowie, trzeba rozszerzać swoją świadomość – wspinać się na wyższe poziomy uważności. Według Hawkinsa podróż po poziomach jest prostsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje!

Czytaj więcej

Głód. O jakim głodzie mowa?

Pragniemy coraz więcej, mamy nieustający głód wszystkiego, ciągle jesteśmy nienasyceni. Ukojeni na chwilę posiłkiem, zdaną maturą, awansem, poszukujemy wygody i zabezpieczenia socjalnego, marzymy o stabilizacji i świętym spokoju. Ale na tym się nie kończy…

Potrzebujemy bliskości innej osoby, uczuć i przynależności do grupy. Zdobywamy szczyty uznania społecznego, budujemy poczucie własnej wartości, a wreszcie pożądanie samorealizacji popycha nas w kierunku dzielenia się sobą z innymi. Na ile kto potrafi.

Czytaj więcej

Nowy paradygmat w uzdrawianiu

Każdy chyba zna kogoś, kto bardzo dba o zdrowie – dobrze się odżywia, kupuje ekologiczne warzywa, uprawia sport, unika używek i mimo to, wciąż boryka się z jakimiś dolegliwościami. Każdy pewnie zna też kogoś, kto nie zwraca uwagi na dietę, nie odmawia sobie czy to słodyczy, czy alkoholu lub papierosów, nie dba o wysiłek fizyczny i… nie narzeka na zdrowie! Być może nie jest to przypadkowe?

Czytaj więcej

Anatomia emocji

Dla uproszczenia i wyjaśnienia emocje, których opis zamieszczamy na tej stronie, odnosimy do skali odpowiadającej Mapie Poziomów Świadomości D.R. Hawkinsa.

Mówiąc w skrócie: wszystko wysyła energię pozytywną lub negatywną. Ludzie, muzyka, miejsca, książki, zwierzęta, intencje i wszystko, co żyje, emituje energię, która może zostać skalibrowana przy pomocy testu kinezjologicznego, na logarytmicznej skali mocy energetycznej, pozycjonując się w przedziale od 1 do 1000.

Czytaj więcej

Wydarzenia życiowe i emocje

Umysł racjonalizując woli nie być świadomym prawdziwych przyczyn wywołujących emocję i wykorzystuje w tym celu mechanizm projekcji. Obwinia wydarzenia lub innych ludzi za „spowodowanie” danego uczucia i postrzega siebie jako bezradną, niewinną ofiarę zewnętrznych okoliczności.

Czytaj więcej

Stres

„Stres to obecnie temat bardzo nagłośniony i poświęca się mu wiele uwagi bez zrozumienia, o co naprawdę w tym chodzi. Mówi się, że obecnie jesteśmy podatni na stres bardziej niż kiedykolwiek przedtem. Jaka jest tego podstawowa przyczyna?

Czytaj więcej

Siła czy moc?

Jeżeli prześledzimy naturę siły, natychmiast stanie się oczywiste, dlaczego zawsze siła ustępuje przed mocą. Jest to zgodne z jednym z podstawowych praw fizyki.

Siła automatycznie stwarza przeciwsiłę, jej działanie z definicji jest ograniczone. Moglibyśmy powiedzieć, że siła to ruch. Porusza się z jednego miejsca w drugie albo próbuje to uczynić, przełamując opór. Moc natomiast jest nieruchoma. Jest jak stałe pole, które się nie porusza.

Czytaj więcej