Technika uwalniania

strona informacyjna wydawnictwa Virgo

Rozsądek

Rozsądek (400) to rozumienie zawiłości relacji oraz dokonywanie klarownych rozróżnień. Umysł na tym poziomie jest zdolny dokonywać błyskawicznych, właściwych wyborów. Jest to poziom nauki, medycyny i ogólnej, wysokiej zdolności do konceptualizacji i zrozumienia.

Wiedza i edukacja stają się tu kapitałem. Jest to poziom laureatów Nagrody Nobla, wielkich mówców, sędziów Sądu Najwyższego.

Słabe strony tego poziomu to brak jasnego rozpoznania różnicy pomiędzy symbolami a tym, co one reprezentują, oraz mieszanie świata obiektywnego z subiektywnym, co ogranicza zrozumienie przyczynowości.

Pomimo że poziom ten jest wysoce efektywny w świecie techniki, bywa główną blokadą w osiągnięciu wyższych poziomów świadomości. Przekraczanie poziomu Rozsądku jest stosunkowo rzadkie i… kluczowe.

Przejście z poziomu świadomości 400 na poziom 500 jest skokiem paradygmatowym z mentalnego królestwa liniowych symboli w nieliniową subiektywność. Umysł jest zadowolony dzięki nabywaniu wiedzy, jednak później odkrywa, że sam nie jest w stanie spowodować transformacji, która wymaga dalszego kroku, przetworzenia danych na wewnętrzną, empiryczną rzeczywistość.

To prawdziwa ulga, wyciszyć umysł i po prostu „być” z otoczeniem. Wynikiem tego jest spokój, zaczynają przeważać uznanie i opanowanie. Aby uświadomić sobie, że bieżące komentarze nie są potrzebne ani nawet dopuszczalne, wola daje umysłowi pozwolenie na bycie cicho. Gdy spokornieje i straci na wartości, podstawa próżności myślenia załamuje się, a zamiast niej odkrywa się radość płynącą z wewnętrznej ciszy, która stanowi właściwie dziewięćdziesiąt procent umysłu. Tylko jeden procent tak naprawdę zajmuje się paplaniną.

Dobrze zdyscyplinowany umysł powinien mówić tylko wówczas, gdy zostanie poproszony o wykonanie zadania. Niećwiczony umysł staje się niesfornym aktorem „na scenie” i utrapieniem.