Technika uwalniania

strona informacyjna wydawnictwa Virgo

Ochota

Ochota (310) oznacza, że osoba przekroczyła już wewnętrzny opór wobec życia i czuje się zobowiązana do współuczestnictwa.

Na tym poziomie ludzie stają się naprawdę przyjaźni i automatycznie osiągają sukces w sferze społecznej i ekonomicznej. Pełnych entuzjamu nie nęka bezrobocie. Podejmą się każdej pracy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, lub rozpoczną własną karierę w formie samozatrudnienia.

Na tym poziomie samoocena jest wysoka i wzmocniona przez pozytywny oddźwięk w formie uznania, doceniania czy nagrody ze strony społeczeństwa. Ochota charakteryzuje się współczuciem i reagowaniem na potrzeby innych.

Ludzie przepełnieni entuzjazmem są twórczy i mają swój wkład w rozwój społeczeństwa. Mają zdolność nie poddawania się przeciwnościom losu i czerpania z doświadczenia, stają się ludźmi samoregulującymi swoje życie. Uwolniwszy się od dumy, pragną spojrzeć na swoje wady i uczyć się od innych. Na poziomie Ochoty ludzie stają się świetnymi uczniami. Łatwo jest ich nauczać, są znaczącym źródłem mocy w społeczeństwie.

Ochota jest wesoła, pomocna i dobrowolna. Posiada nadwyżkę energii, która w innym przypadku zostałaby zmarnowana na opór, opóźnienia i skargi. Ochota napędza spełnianie potrzeb innych, dlatego też jej społeczne przejawy to dobroczynność i humanitaryzm oraz postawa „zwycięzca – zwycięzca”, w przeciwieństwie do niższych poziomów, postrzegających życie jako dychotomię „zwycięzca – przegrany”.

Ochota przyciąga dostatek oraz wspierające reakcje, nie w wyniku ich poszukiwania, ale w odpowiedzi na to, czym sama jest, ponieważ „podobne przyciąga podobne”. Wdzięczność jest konsekwencją postawy dawania z siebie, która powoduje jeszcze większe przyciąganie.

Poziom Ochoty jest efektywny życiowo, ponieważ nie hamuje go opór, a gdy połączy się go z oddaniem, jest zdolny przełamać wewnętrzne bariery zbioru przekonań z „nie mogę” na „mogę”.

Inne powiedzenia to „Zajmij się tym, pracuj nad tym i zdobądź to” lub „Gdy pojawiają się problemy, trzeba starać się bardziej” czy „Trzymaj pion, cokolwiek by się nie działo” i „Stwórz swoje własne możliwości”.