Technika uwalniania

strona informacyjna wydawnictwa Virgo

Neutralność

Neutralność (250) to wolność od popadania w skrajności, to początek wewnętrznego poczucia własnej mocy.

Ludzie, będący na poziomie Neutralności, mają poczucie, że niczego im nie brak. Znakiem rozpoznawczym tego jest pewność siebie i umiejętność życia w świecie. Jest to poziom bezpieczeństwa. Z ludźmi z poziomu Neutralności łatwo można się dogadać, przyjemnie jest przebywać w ich towarzystwie, ponieważ nie zajmuje ich konflikt, współzawodnictwo czy wina. Są spokojni i przede wszystkim wolni od zaburzeń emocjonalnych.

Poziom Neutralności umożliwia elastyczną, niewartościującą i realistyczną ocenę problemów. Bycie neutralnym oznacza bycie w stanie względnego braku przywiązania do rezultatów. Niepowodzenie w osiągnięciu czegoś nie jest tu już połączone z poczuciem porażki, strachu czy frustracji. Człowiek na tym poziomie może śmiało stwierdzić: „Cóż, jeśli nie dostanę tej pracy, znajdę inną”.

Postawa ta jest wolna od ferowania wyroków, wolna od potrzeby kontrolowania ludzkich zachowań. Ponieważ ludzie na poziomie Neutralności cenią sobie wolność, niełatwo ich również kontrolować.

Neutralność jest  spokojna, ceni sobie wyciszenie i opanowanie. Jest to również poziom, który jest pozbawiony żądań, presji czy narcystycznych potrzeb. Ogólny sposób postępowania związany z tym poziomem to bycie zainteresowanym, ale niezaangażowanym emocjonalnie.

Neutralność umożliwia uczestnictwo i radość życia, ponieważ staje się ono empirycznie czymś w rodzaju zabawy, a nie inwestycją o wysokim stopniu ryzyka. Jest to spójne z naukami Tao pod tym względem, że strumienia życia ani się nie szuka, ani nie stawia mu się oporu. Dzięki temu życie płynie bez wysiłku, a samo istnienie jest przyjemne, bezwarunkowe i spokojne, jak korek na morzu.

Podczas gdy Odwaga widzi wyzwania, Neutralność dostrzega raczej zasady i wskazówki, a nie żądania czy surowe reguły. W Neutralności zaakceptowanie lub odrzucenie jakiejś opcji jest w porządku, nie ma nic do udowodnienia, nic do zyskania i nic do stracenia.