Anatomia emocji

Dla uproszczenia i wyjaśnienia emocje, których opis zamieszczamy na tej stronie, odnosimy do skali odpowiadającej Mapie Poziomów Świadomości D.R. Hawkinsa.

Mówiąc w skrócie: wszystko wysyła energię pozytywną lub negatywną. Ludzie, muzyka, miejsca, książki, zwierzęta, intencje i wszystko, co żyje, emituje energię, która może zostać skalibrowana przy pomocy testu kinezjologicznego, na logarytmicznej skali mocy energetycznej, pozycjonując się w przedziale od 1 do 1000.

Wykalibrowane poziomy odpowiadają określonym procesom umysłowym – emocjom, postawom, światopoglądom i temu, w co wierzymy.

Całkowite Oświecenie (1000) na szczycie mapy, reprezentuje najwyższy poziom osiągany przez człowieka – to energia Jezusa Chrystusa, Buddy i Kriszny. Poziom Wstydu (20) jest na samym dole, blisko śmierci, reprezentuje jedynie walkę o przetrwanie.

Od poziomu Odwagi (200) następuje przełom i przesunięcie z energii negatywnej na pozytywną, z Siły na Moc. Poziomy świadomości poniżej Odwagi są destrukcyjne, podczas gdy poziomy powyżej – wspierają życie.

Dokładne omówienie poziomów świadomości, ich podstawy naukowe oraz praktyczne zastosowanie można znaleźć w książce „Siła czy moc. Ukryte determinanty ludzkiego zachowania” (Virgo 2010).